Search
facebook-button

Θανάσης K. Παππάς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Περίοδος 2011-2013 (Αντιδημαρχία Ανακύκλωσης & Καθαριότητας)

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2013


Στο επίκεντρο του σχεδιασμού όλων των πρωτοβουλιών και του προγραμματικών στόχων της δημοτικής αρχής από το 2011, ήταν η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος. 
Με τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα που οδήγησαν στην δυσλειτουργία της αποκομιδής όπως η εγκατάλειψη των υποδομών, η ανυπαρξία λειτουργικών δομών, η ανυπαρξία απορριμματοφόρων σε λειτουργία, οι συνεχιζόμενες βλάβες των ελάχιστων σε λειτουργία οχημάτων, η έλλειψη ανταλλακτικών, προσωπικού και καυσίμων και σε ότι αφορά την ανακύκλωση, η δυσλειτουργία της ανακύκλωσης που μας οδήγησε στη λύση της συνεργασίας με τον Ο.Τ.Α Μείζονος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η προσπάθεια ανάταξης την Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 


Η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα ανύπαρκτο σύστημα καθαριότητας στα όρια της κατάρρευσης με εφτά μόνο απορριμματοφόρα να είναι σε λειτουργία, από ένα συνολικό στόλο 75 αυτοκινήτων που στερούνταν οργανωμένης υποστήριξης σε θέματα επιδιορθώσεων και ανταλλακτικών. 


Αυτό το αναποτελεσματικό, οπισθοδρομικό και αδιαφανές σύστημα καθαριότητας χαρακτηρίζονταν επίσης από ένα αδιαφανές καθεστώς άνισης κατανομής υπέρογκων υπερωριακών αμοιβών και από τα υψηλότερα στην επικράτεια ανταποδοτικά τέλη. 


Η αποτίμηση για την υπάρχουσα ικανότητα της καθαριότητας στην αρχή της χρονιάς ήταν απογοητευτική. 


Αυτό στοιχειοθετείται από το γεγονός της σπατάλης διαθέσιμων πόρων χωρίς προγραμματισμό και μελέτες, με την υιοθέτηση από τις προηγούμενες διοικήσεις ανάπτυξης ενός συστήματος με επιλογή διαχείρισης την τρέχουσα πολιτική εξυπηρέτηση, με διασπασμένες και μη συνεργαζόμενες υπηρεσιακές δομές, την αδυναμία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, τις επιλεκτικές επιλογές στις σημαντικές προμήθειες και την απαξίωση του συστήματος των προμηθειών. Επίσης η διόγκωση υπηρεσιών σαρώματος χωρίς δομική συγκρότηση υπηρεσιών, μόνο για το ‘’φαίνεσθε’’ και προμήθεια σαρώθρων και άλλων μέσων που ουσιαστικά δεν εξυπηρέτησαν ποτέ τον τομέα της καθαριότητας είχαν τα γνωστά αποτελέσματα. 


Η αποτυχία του προηγούμενου μοντέλου οφείλεται κυρίως στο ότι στην πόλη δεν έγινε εμφανής η αλλαγή φιλοσοφίας σε ότι αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών, με μείωση της παραγωγής, επανάχρηση και ανακύκλωση. 


Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της είναι αδύνατο η πόλη να μένει καθαρή, όσο προσωπικό κι όσο εξοπλισμό και αν διαθέσει ο δήμος για την καθαριότητα. Αυτή η ενεργός συμμετοχή δεν επιδιώχθηκε. Και όσο δεν επιδιώκεται οι κρίσεις στην αποκομιδή και οι ομολογίες της αποτυχίας θα επαναλαμβάνονται με μαθηματική ακρίβεια. 


Για να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα θέματα για την λειτουργία της πόλης σε σχέση με την καθαριότητα και την ανακύκλωση, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν : 


• Αναδιάταξη και αναδιάρθρωση της λειτουργίας των υπηρεσιών με ορθολογικότερη διαχείριση του προσωπικού με βάση της υπηρεσιακές ανάγκες.
• Υλοποίηση της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. για την εφαρμογή του νέου προγράμματος ανακύκλωσης στον μπλε κάδο με σχεδιασμό για την εφαρμογή του ανά Δημοτική Κοινότητα παράλληλα με καμπάνιες ανακύκλωσης. 
• Εκποίηση και διαδικασίες απόσυρσης πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού που ήταν σε αχρηστία στους χώρους του ΣΜΑ. 
• Αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση τμημάτων ανακύκλωσης,  σαρώματος , αποκομιδής. 
• Αναβάθμιση ρόλου Εποπτών – Επιστατών σε Τομεάρχη-επόπτη με αρμοδιότητες α)εφαρμογής Κανονισμού Καθαριότητας β) επιβολής προστίμων και γ) καταγραφής προβλημάτων δημοσίων χώρων σε συνεργασία με τις Δημοτικές κοινότητες. 
• Βελτίωση των σημείων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και η αναχωροθέτηση των κάδων καθαριότητας και κατασκευή αποτμήσεων σε επιλεγμένα σημεία.
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΔΕΠΑ για την χρήση υγραερίου στον στόλο απορριμματοφόρων με δωρεάν μετατροπή των οχημάτων του Δήμου. 
• Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός προγραμμάτων καθαριότητας με τη συνεργασία των δημοτικών κοινοτήτων για όλους τους δημόσιους χώρους, για εστίες ρύπανσης και οικόπεδα που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. 


Ενώ υλοποιήθηκαν Καμπάνιες καθαριότητας στη γειτονιά σε συνεργασία με τα Συμβούλια των δημοτικών Κοινοτήτων και καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Καθαριότητα και Ανακύκλωση με την ενεργό συμμετοχή δημοτών-εθελοντικών ομάδων ενώ σχεδιάστηκε η λειτουργία μόνιμου εθελοντικού δικτύου για την Ανακύκλωση και Καθαριότητα και ο προγραμματισμός προβολής μηνυμάτων στα ΜΜΕ. 


Με κατάλληλες ενέργειες προχώρησε η επίλυση των πολλών προβλημάτων λειτουργίας ΣΜΑ, ολοκληρώθηκε ο σχετικός φάκελος τεχνικής ανασυγκρότησης και υλοποιήθηκε η μεταφορά των εγκαταστάσεων λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μετρό και η κατασκευή νέου κτιρίου υποσταθμού, δεξαμενής νερού, αντλιοστασίων, διαμόρφωση νέας εισόδου, μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας και ολοκληρώθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης δομών ανακύκλωσης και ογκωδών και βέλτιστη εξυπηρέτηση λειτουργιών και Ε/Τ Προσωπικού. 
Όλες οι αλλαγές και οι ρήξεις με τις μέχρι τώρα πρακτικές σηματοδοτούν την αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να μην συμφιλιωθεί με τις παθογένειες του παρελθόντος και να αποδώσει στους δημότες της πόλης ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, αποδοτικό όσο και οικονομικό σύστημα καθαριότητας. 


Σημειώνεται πως η δραστική μείωση των πλασματικών υπερωριών και η εξυγίανση του συστήματος προμηθειών, επέτρεψαν την μείωση των δημοτικών τελών κατά 7.5 % το 2012. Οι παρεμβάσεις σε αυτά τα δύο πεδία αποτελούν και πυλώνες της εξορθολογισμένης λειτουργίας της αποκομιδής των απορριμμάτων, σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όσο και δομής της διαδικασίας αποκομιδής. 

Από το β΄ εξάμηνο του 2011 σχεδιάστηκαν: 


o Έρευνα και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης στόλου και οχημάτων για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμού λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επισκευών
o Διαχείριση καυσίμων, ηλεκτρονική καταγραφή με τεχνολογική και ηλεκτρονική παρακολούθηση και διασύνδεση κίνησης οχημάτων(GPRS)
o Διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό και σήμανση των θέσεων κάδων ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού στις λειτουργίες της πόλης.
o Δημιουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης καταγραφής αιτημάτων, προτάσεων, παρεμβάσεων πολιτών με δημιουργία βάσης δεδομένων.
o Δημιουργία ενιαίας βάσης ( ηλεκτρονική δομή) προσβάσιμης στα τμήματα. 
o Επανεξέταση, τροποποίηση εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητα.
o Επικοινωνία-εκπαίδευση προς τους δημότες για την τήρηση απλών κανόνων και για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας στην καθημερινότητα τους και στην δραστηριότητα των επαγγελματιών ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή του Δήμου για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και στη διατήρηση της καθαριότητας. 
o Σχεδιασμός για καταγραφή – αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος αποκομιδής (χωροταξικός σχεδιασμός, δρομολόγια, μηχανολογικός εξοπλισμός, κατανομή Ε/Τ Προσωπικού για αποκομιδή & ανακύκλωση), δια μέσου μιας μελετητικής/ ερευνητικής διαδικασίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.
o Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. στο ΠΕΠ (7 εκατ. €) & στο ΥΠΕΚΑ (20 εκατ. €). 
Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν επίσης: 
o Ενέργειες για επαρκή και διαφανή προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων.
o Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α για ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. στο ΠΕΠ (7, 5 εκατ. €) & στο Υ.ΠΕ.Κ.Α (20 εκατ. €).
o Προγραμματισμός διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό και σήμανση των θέσεων κάδων ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού στις λειτουργίες της πόλης.
o Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Επικοινωνίας και Προβολής με σκοπό της λειτουργίας του την διαμόρφωση της εικόνας, την προβολή του έργου της Αντιδημαρχίας, και την επικοινωνία με τους δημότες.

Ενημέρωση, συντονισμός, προγραμματισμός υλοποίηση δράσεων.


o Σχεδιασμός προγραμμάτων για:
α) Καμπάνιες καθαριότητας στη γειτονιά σε συνεργασία με τα Συμβούλια των δημοτικών Κοινοτήτων, β) Καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Καθαριότητα και Ανακύκλωση με την ενεργό συμμετοχή δημοτών-εθελοντικών ομάδων και γ) λειτουργία μόνιμου εθελοντικού δικτύου για την Ανακύκλωση και Καθαριότητα. δ) Προβολή και δημιουργία μηνυμάτων στα ΜΜΕ (tv100 fm 100). 
o Έρευνα και σχεδιασμός εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης οχημάτων για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμού λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επισκευών.

Οι δομικές αλλαγές και οι ρήξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν στον αντίποδα των πρακτικών που οδήγησαν στην κατάσταση που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της για μη συμφιλίωση με την αναποτελεσματικότητα, την αναποφασιστικότητα και τις παθογένειες του παρελθόντος με στόχευση την απόδοση στους δημότες ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού όσο και οικονομικού συστήματος καθαριότητας. 
Η αποτυχία του προηγούμενου μοντέλου διαχείρισης του ευαίσθητου τομέα της Καθαριότητας (που οφείλεται κυρίως στο ότι στην πόλη δεν έγινε εμφανής η αλλαγή φιλοσοφίας στην καθημερινότητα με μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, επανάχρηση και ανακύκλωση) λειτούργησε αποτρεπτικά αλλά και δημιουργικά. Είναι αδύνατο η πόλη να μένει καθαρή χωρίς την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της όσο προσωπικό και σύγχρονος εξοπλισμός και αν διατίθεται. Ομοίως ήταν αδύνατο να γίνεται αποκομιδή χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό. 


Οι συνεχιζόμενες βλάβες λόγω παλαιότητας του στόλου οχημάτων και η συνεχιζόμενη γραφειοκρατική αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς και προμήθειες δεν μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε με πιο ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. 


Επίσης δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια για την αλλαγή σκέψης των δημοτών αλλά και των επαγγελματιών-καταστηματαρχών για σωστή και χρηστή καθημερινή διαχείριση και απόρριψη των απορριμμάτων. 
Πρώτη προτεραιότητα ήταν η ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Μέχρι το 2010 η Ανακύκλωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούσε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων που λόγω δυσλειτουργιών και αναποτελεσματικότητας αποφασίστηκε το νέο πλάνο ανάπτυξης στο τομέα της ανακύκλωσης με την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ. Καταγγέλθηκε η σύμβαση με τον ΟΤΑ Μείζονος, την Άνοιξη του 2011, υπέγραψε με την Ε.Ε.Α.Α η νέα σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος Ανακύκλωσης στον μπλε κάδο. Το τελευταίο τρίμηνο 2011 ξεκίνησε η αναδιάρθρωση των δομών λειτουργίας του Γραφείου Ανακύκλωσης και με βάση την προγραμματική συμφωνία με την Ε. Ε. Α. Α. υλοποιήθηκε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παράλληλα με:

1)την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσκτησης των δύο(2) απορριμματοφόρων από ΕΕΑΑ & την ΟΙΚΟΜΕΤ,

2)την Εξειδίκευση του πλαισίου συνεργασίας για επέκταση του προγράμματος με ΕΕΑΑ,

3)τον προγραμματισμό καμπάνιας δημοσιοποίησης & ευαισθητοποίησης προς τους πολίτες ώστε να εξασφαλίζεται κάδος ανακύκλωσης κοντά σε όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες και να γίνεται οργανωμένα και τακτικά η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Έτσι πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και τοποθετήθηκαν συνολικά το 2011 2154 μπλε κάδοι. Επίσης για την υποστήριξη του προγράμματος υλοποιήθηκε πρόγραμμα με 300 παρουσιάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια). του δήμου Θεσσαλονίκης. 


Μετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών συνεχίστηκε το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Έτσι συγκεντρώθηκαν το 2011:141.330 κιλά. 

Το 2012 με την εμπειρία της πρώτης χρονιάς με την πραγματοποίηση πολλών ενεργειών και την απαρχή εφαρμογής των αναγκαίων δομικών αλλαγών, η Δημοτική Αρχή επικαθόρισε την αντιστροφή της κατάστασης στον τομέα της καθαριότητας.

 
▪ Συνεχίστηκε η υλοποίηση του σχεδιασμού αναδιάρθρωσης και οι δομικές αλλαγές στο Γραφείο Ανακύκλωσης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής των μπλε κάδων (χωροθετήθηκαν περίπου 4.050 μπλε κάδοι) 
▪ ολοκληρώθηκε η παραλαβή οκτώ (8) απορριμματοφόρων αποκλειστικά για τις ανάγκες τις ανακύκλωσης. ( 7 απορριμματοφόρα των 16 m3 και 1 απορριμματοφόρο των 11 m3 τύπου πρέσας). Το καθαρό ποσοστό ανακύκλωσης ανά βάρος για το 2012 από το 3,5% όπου βρισκόταν το 2011 αυξήθηκε στο στο 8,4%. Υπολογίζεται ότι όταν το πρόγραμμα ολοκληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας-εφαρμογής με πλήρες το δίκτυο των μπλε κάδων, το καθαρό ποσοστό ανακύκλωσης θα φτάσει το 9,7%. 
▪ Στη συλλογή Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών συσκευών σε συλλέχτηκαν 148 tn και σε ότι αφορά την συλλογή Λαμπτήρων φθορισμού & εξοικονόμησης ενέργειας συγκεντρώθηκαν 2.070 κιλά. 
▪ Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόστηκε στα Δημοτικά Κτήρια και συμμετείχαν τα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, το κτήριο της Δημοτικής Αστυνομίας, και το κτήριο της Κοινωνικής Πολιτικής. 
▪ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για δεύτερη σχολική χρονιά με 148 παρουσιάσεις, σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διάρκειας μίας (1) εκπαιδευτικής ώρας σε 2.762 μαθητές. 
▪ Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση στο Εμπορικό Ιστορικό Κέντρο. 
▪ Οριστική Αδειοδότηση Λειτουργίας του ΣΜΑ από την Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου στο πλαίσιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της τεχνικής ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και η δομική ανασυγκρότηση του ΣΜΑ με την επέκταση μέσω ειδικών προγραμμάτων και οι απαραίτητες συντηρήσεις. 

Επίσης συγκαταλέγονται: 
◘ προετοιμασία για τις ενέργειες στήριξης της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και λειτουργίας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης των υποδομών.
◘ εκποίηση και απόσυρση πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού-οχημάτων. υλοποίηση προγράμματος κατασκευής αποτμήσεων σε επιλεγμένα σημεία, αναχωροθέτης θέσεων κάδων.
◘ ενημερωτικές δράσεις-εκδηλώσεις προς τους δημότες, επαγγελματίες-καταστηματάρχες για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την εξάπλωση της Ανακύκλωσης.
◘ εμπλουτισμένες πολυήμερες ενημερωτικές δράσεις στην διάρκεια της 77ης ΔΕΘ, ◘ σχεδίαση- παραγωγή διαφόρων εντύπων: αφίσας σε 30.000 τμχ., δημιουργία, παραγωγή και εκτύπωση εντύπου ανακύκλωσης σε 150.000 τμχ. , η παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ Ανακύκλωσης και η επιμέλεια του προσχέδιου δημιουργίας φυλλαδίου με χρηστικές οδηγίες με σκοπό να διανεμηθεί το 2013 στις πολυκατοικίες και στα καταστήματα. 
◘ προγράμματα Καθαριότητας - εξορμήσεις με τη συνεργασία των Δημοτικών κοινοτήτων με βασικό σύνθημα «Αγαπώ την πόλη μου, υιοθετώ την Γειτονιά μου», για όλους τους δημόσιους χώρους, για εστίες ρύπανσης και οικόπεδα που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι επιχειρήσεις σκούπα σε συνεργασία με την τέως Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛΑΣ. 
◘ εφαρμογή με πλήρη καθήκοντα, της θέσης Τομεάρχη-Επόπτη ανά Δημοτική Κοινότητα με αρμοδιότητες: α)εφαρμογής Κανονισμού Καθαριότητας β) καταγραφής και επίλυσης προβλημάτων δημοσίων χώρων σε συνεργασία με τις Δημοτικές κοινότητες. 
◘ ενέργειες αισθητικής βελτίωσης αστικού χώρου ειδικά στο Ιστορικό εμπορικό κέντρο και σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πχ. τοποθέτηση νέων καλαθακιών 100 lt, και άλλες βελτιωτικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου μνημείων. 
◘ υλοποίηση του δημόσιου Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού επισκευής και συντήρησης Οχημάτων (εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.») με την έναρξη παράδοσης των επισκευασμένων απορριμματοφόρων συνέβαλλε στην αντιστροφή της κατάστασης και στην ανάταση λειτουργίας της Καθαριότητας. 
◘ προετοιμασία- υλοποίηση διαγωνισμού για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αλατιέρες, πλυστικά, φορτηγά, προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών, ελαστικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). 
◘ πρόγραμμα συλλογής γυαλιού σε συνεργασία με επαγγελματίες-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 ενώ προετοιμάστηκε η διαδικασία εφαρμογής συστημάτων υπογειοποίησης των κάδων, τοποθέτησης pres-containers και γενικώς νέων και σύγχρονων μεθόδων αποκομιδής. 

Το 2013 η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και ειδικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων επικεντρώθηκε σε ενέργειες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στο να προσφερθούν οι βέλτιστες υπηρεσίες με στόχευση την βελτίωση της καθαριότητας, την αύξηση της ανακύκλωσης και την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που αναζητούν και οι δημότες μας.
Η συνεχής αξιολόγηση των ενεργειών, των δράσεων και η περαιτέρω αναζήτηση για διεύρυνση των δυνατοτήτων εφαρμογής προγραμμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λειτούργησε θετικά, σύμφωνα με την αποτίμηση του έργου από την Υπηρεσία. 
Αποδόθηκε με πραγματικά στοιχεία στην δημοσιότητα και στο επίπεδο της κοινωνίας, όλο το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, οι ενέργειες, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και πολύ δε περισσότερο τα αποτελέσματα τους. 
Αποτέλεσμα τα προγράμματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να συμβάλλουν τόσο στη μείωση των απορριμμάτων όσο στην ολοκληρωμένη διαχείριση-αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Τα επείγοντα θέματα για την λειτουργία της πόλης σε σχέση με την αποκομιδή αντιμετωπίστηκαν με την υλοποίηση του Διαγωνισμού Επισκευής Οχημάτων και ταυτόχρονα με την ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για την ανακύκλωση (με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των μπλε κάδων και συγκεκριμένων άλλων ενεργειών). 
Η εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. συνέβαλε στην καθημερινή λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης τόσο στην υπηρεσιακή αναβάθμιση (υπηρεσιακές δομές με τεχνογνωσία, προοπτική, αρτιότητα και αξιοκρατία) και τον εκσυγχρονισμό της όσο και στην ταχύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων της καθημερινότητας με κριτήριο λειτουργίας τις πραγματικές ανάγκες της πόλης. 


Σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων λειτουργούν τα γραφεία καθαριότητας με την εγκατάσταση Τομεάρχη- Επόπτη και την αποκεντρωμένη λειτουργία όλων των παρεχομένων υπηρεσιών. 
Επίσης :


▪ Υλοποιήθηκαν πλήθος δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με διανομές εντύπων, μεταδόσεις τηλεοπτικών σποτ και ενημερωτικών video. 
▪ Έγιναν δράσεις-εξορμήσεις καθαριότητας σε επιλεγμένα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων για όλους τους δημόσιους χώρους, για εστίες ρύπανσης και οικόπεδα που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. Δράσεις επιχειρήσεις-εξορμήσεις Καθαρισμών έγιναν στις Δημοτικές Κοινότητες ενώ με την συνδιοργάνωση και συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Π.Ε.Θ. πραγματοποιήθηκαν μεγάλες ειδικές επιχειρήσεις-σκούπα (3-12-13, 17-12-13, 20-12-13) στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας στον μπλε κάδο. Επίσης το 2013 έγινε προετοιμασία μελετών προκειμένου έργα, προμήθειες και δράσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ ή και σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
▪ Εμπλουτισμένες ενημερωτικές δράσεις στην διάρκεια των εκθέσεων : 78ης ΔΕΘ και της POLIS-PHILOXENIA 2013 σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α., την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και την υποστήριξη του Δικτύου Συνεργατών σε ειδικό περίπτερο στο Money show 2013 ενώ πραγματοποιήθηκε διεθνής εκδήλωση Επίδειξη Μόδας στον ΣΜΑ. 
▪ Λειτουργεί το πρόγραμμα «συλλέγω καπάκια για ένα αμαξίδιο». 
▪ Βελτιωτικές ενέργειες στο ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, στην Άνω Πόλη, στον άξονα Αριστοτέλους, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και προστασίας των χώρων ειδικού ενδιαφέροντος, τουριστικής προσβασιμότητας συνεχίστηκαν με την αναχωροθέτηση κάδων, σχεδιασμό προγράμματος αποκομιδής και γενικευμένους καθαρισμούς .

 

Ο απολογισμός τριετίας της Καθαριότητας-Ανακύκλωσης εκφράζει τη συμπύκνωση των προσπαθειών μας και το σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσπάθειας που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2011 αλλά και της παραγωγής του δημοτικού έργου.

 

Η γνώμη σας μετράει

Το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλης είναι