Search
facebook-button

Θανάσης K. Παππάς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απολογισμός της Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης & Καθαριότητας 2011

E-mail Εκτύπωση PDF

Διαβάστε τον Συνοπτικό Απολογισμό της  Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης & Καθαριότητας για το έτος 2011

 

Συνοπτικός απολογισμός

 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

► Η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα σύστημα καθαριότητας που όχι μόνο δεν παρείχε την δυνατότητα της ανακύκλωσης αλλά ήταν και στα όρια της κατάρρευσης με εφτά μόνο απορριμματοφόρα να είναι σε λειτουργία, από ένα συνολικό στόλο 75 αυτοκινήτων. Αυτός δε ο στόλος απορριμματοφόρων στερούνταν οργανωμένης υποστήριξης σε θέματα επιδιορθώσεων και ανταλλακτικών. 
► Το σύστημα καθαριότητας χαρακτηρίζονταν επίσης από ένα αδιαφανές καθεστώς άνισης κατανομής υπέρογκων υπερωριακών αμοιβών και από τα υψηλότερα στην επικράτεια ανταποδοτικά τέλη. 

 


► Με άλλα λόγια οι δημότες της Θεσσαλονίκης εδώ και χρόνια χρηματοδοτούσαν, από το υστέρημα τους, ένα αναποτελεσματικό, οπισθοδρομικό και αδιαφανές σύστημα καθαριότητας. Η αποτίμηση για την φέρουσα ικανότητα της καθαριότητας διαχρονικά είναι απογοητευτική. Ανάπτυξη ενός συστήματος με κριτήριο την τρέχουσα πολιτική εξυπηρέτηση, με διασπασμένες και μη συνεργαζόμενες υπηρεσιακές δομές, που είχαν συγκροτηθεί με κριτήριο την υπηρέτηση του πολιτικού υποκειμένου κι όχι την δημιουργία δομών με προοπτική.
Για να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα θέματα για την λειτουργία της πόλης σε σχέση με την καθαριότητα και την ανακύκλωση, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν :
• Αναδιάταξη και αναδιάρθρωση της λειτουργίας των υπηρεσιών με ορθολογικότερη διαχείριση του προσωπικού με βάση της υπηρεσιακές ανάγκες.
• Υλοποίηση της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. για την εφαρμογή του νέου προγράμματος ανακύκλωσης στον μπλε κάδο με σχεδιασμό για την εφαρμογή του ανά Δημοτική Κοινότητα παράλληλα με καμπάνιες ανακύκλωσης. 
• Εκποίηση και διαδικασίες απόσυρσης πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού που ήταν σε αχρηστία στους χώρους του ΣΜΑ.

Αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση τμημάτων ανακύκλωσης, σαρώματος , αποκομιδής.


• Αναβάθμιση ρόλου Εποπτών – Επιστατών σε Τομεάρχη-επόπτη με αρμοδιότητες α)εφαρμογής Κανονισμού Καθαριότητας β) επιβολής προστίμων και γ) καταγραφής προβλημάτων δημοσίων χώρων σε συνεργασία με τις Δημοτικές κοινότητες.
• Βελτίωση των σημείων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και η αναχωροθέτηση των κάδων καθαριότητας και κατασκευή αποτμήσεων σε επιλεγμένα σημεία.
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΔΕΠΑ για την χρήση υγραερίου στον στόλο απορριμματοφόρων με δωρεάν μετατροπή των οχημάτων του Δήμου. 
• Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός προγραμμάτων καθαριότητας με τη συνεργασία των δημοτικών κοινοτήτων για όλους τους δημόσιους χώρους, για εστίες ρύπανσης και οικόπεδα που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. 


Ειδικότερα υλοποιούνται:


α) Καμπάνιες καθαριότητας στη γειτονιά σε συνεργασία με τα Συμβούλια των δημοτικών Κοινοτήτων
β) Καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Καθαριότητα και Ανακύκλωση με την ενεργό συμμετοχή δημοτών-εθελοντικών ομάδων
γ) λειτουργία μόνιμου εθελοντικού δικτύου για την Ανακύκλωση και Καθαριότητα
δ) Προβολή μηνυμάτων στα ΜΜΕ

• Η Αντιδημαρχία προχώρησε στην επίλυση των πολλών προβλημάτων λειτουργίας ΣΜΑ, ολοκληρώνοντας τον σχετικό φάκελο τεχνικής ανασυγκρότησης και υλοποιώντας την μεταφορά εγκαταστάσεων λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μετρό και κατασκευή νέου κτιρίου υποσταθμού, δεξαμενής νερού, αντλιοστασίων, διαμόρφωση νέας εισόδου, μεταφοράς γεφυροπλάστιγγας. Ολοκληρώνεται η διενέργεια διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης δομών ανακύκλωσης και ογκωδών και βέλτιστη εξυπηρέτηση λειτουργιών και Ε/Τ Προσωπικού.

Σημειώνεται πως η δραστική μείωση των πλασματικών υπερωριών και η εξυγίανση του συστήματος προμηθειών, επέτρεψαν την μείωση των δημοτικών τελών κατά 7.5 % το 2012. Οι παρεμβάσεις σε αυτά τα δύο πεδία αποτελούν και πυλώνες της εξορθολογισμένης λειτουργίας της αποκομιδής των απορριμμάτων, σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όσο και δομής της διαδικασίας αποκομιδής. 


Σχεδιάζονται και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης:


oΈρευνα και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης στόλου και οχημάτων για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμού λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επισκευών
oΔιαχείριση καυσίμων, ηλεκτρονική καταγραφή με τεχνολογική και ηλεκτρονική παρακολούθηση και διασύνδεση κίνησης οχημάτων(GPRS)
oΔιενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό και σήμανση των θέσεων κάδων ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού στις λειτουργίες της πόλης.
oΔημιουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης καταγραφής αιτημάτων, προτάσεων, παρεμβάσεων πολιτών με δημιουργία βάσης δεδομένων.
o Δημιουργία ενιαίας βάσης ( ηλεκτρονική δομή) προσβάσιμης στα τμήματα. 
oΕπανεξέταση, τροποποίηση εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητα.
oΕπικοινωνία-εκπαίδευση προς τους δημότες για την τήρηση απλών κανόνων και για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας στην καθημερινότητα τους και στην δραστηριότητα των επαγγελματιών ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή του Δήμου για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και στη διατήρηση της καθαριότητας.

oΣχεδιασμός για καταγραφή – αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος αποκομιδής (χωροταξικός σχεδιασμός, δρομολόγια, μηχανολογικός εξοπλισμός, κατανομή Ε/Τ Προσωπικού για αποκομιδή & ανακύκλωση), δια μέσου μιας μελετητικής/ ερευνητικής διαδικασίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.
o Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. στο ΠΕΠ (7 εκατ. €) & στο ΥΠΕΚΑ (20 εκατ. €).


Κατεβάστε τον Αναλυτικό Απολογισμό της  Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης & Καθαριότητας για το έτος 2011 και τον Προγραμματισμό της  Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης & Καθαριότητας για το έτος 2012

 

Πατήστε εδώ

 

Η γνώμη σας μετράει

Το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλης είναι